The Sabbath Of Christ’s Parousia

November 25, 1962 / No. 1037